Aqidah – Pondasi

Urgensi Mengenal Allah

Oleh: Dr. Irwan Prayitno

 

Ma’rifatullah atau mengenal Allah (SWT) adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seorang muslim. Para mad’u yang diajak untuk terlibat sama di dalam dakwah mestilah dipastikan betul mereka memiliki kefahaman dan pengenalan yang sahih terhadap Allah (SWT). Mesti terpacak kukuh di dalam hati sanubari bahawa Allah (SWT) adalah sebagai “Rabb” kepada sekelian alam. Keyakinan ini tentu sekali bersandarkan kepada berbagai dalil dan bukti yang kukuh. Dari keyakinan ini, akan membuahkan peningkatan iman dan taqwa. Personaliti merdeka dan bebas adalah yang lahir dari pengenalan yang mantap terhadap Allah (SWT). Juga akan lahir ketenangan, keberkatan dan kehidupan yang baik sebagai manifestasi dari mengenali Allah (SWT). Di akhirat akan dikurniakan pula dengan balasan syurga Allah (SWT). Semua ini adalah bergaris penamat di keredhaan Allah (SWT)s.w.t.

1. Kepentingan ilmu ma’rifatullah

Syarah:

· Riwayat ada menyatakan bahawa perkara pertama yang mesti dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah (SWT)(awwaluddin ma’rifatullah) . Bermula dengan mengenal Allah (SWT),maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita, dimanakah kedudukan kita berbanding makhluk-makhluk yang lain, apakah sama misi hidup kita dengan binatang-binatang yang ada di bumi ini, apakah tanggungjawab kita dan kemanakah kesudahan hidup kita. Semua persoalan itu akan terjawab secara tepat setelah kita mengenali betul-betul Allah (SWT)sebagai Rabb dan Ilah. Yang Mencipta, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan dan seterusnya.

Dalil:

· 47:19. Ayat ini mengarahkan kepada kita dengan bahasa (ketahuilah olehmu) bahawasanya tidak ada ilah selain Allah (SWT)dan minta ampunlah untuk dosamu dan untuk mukminin dan mukminat. Apabila al-Quran menggunakan sighah amar (perintah) maka ia menjadi wajib menyambut perintah tersebut. Dalam konteks ini mengetahui atau mengenali Allah (SWT)(ma’rifatullah ) adalah wajib.

· 3:18: Allah (SWT)menyatakan bahawa tidak ada tuhan melainkan Dia, dan telah mengakui pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu sedang Allah (SWT)berdiri dengan keadilan. Tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

· 22:72-73: Allah (SWT)telah menjanjikan kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah (SWT)samada ayat qauliah atau kauniah dengan api neraka. Janji ini Allah (SWT)turunkan di dalam surah al-Hajj ayat 72-73: Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang kamu dapati pada muka-muka orang kafir kemarahan. Hampir-hampir mereka menendang orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Katakanlah kepada mereka : Hendakkah aku khabarkan kepada kamu dengan yang lebih buruk daripada itu , ia itulah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah (SWT)kepada mereka yang kufur dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai manusia, dibawakan satu permisalan maka hendaklah kamu dengar ! Sesunggguhnya orang-orang (berhala-berhala) yang engkau sembah selain Allah (SWT)tidak akan mampu mencipta seekor nyamuk sekalipun seluruh mereka berkumpul untuk tujuan itu. Dan jika mereka dihinggapi oleh seekor lalat, mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Lemahlah orang yang menuntut dan orang yang dituntut (sembah).

· Oleh yang demikian ma’rifatullah menerusi ayat-ayatNya adalah suatu kepentingan utama perlu dilaksanakan agar terselamat dari api neraka.

· 39:67 : Mereka tidak mentaqdirkan Allah (SWT)dengan ukuran yang sebenarnya sedangkan keseluruhan bumi berada di dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit-langit dilipatkan dengan Kanan-Nya. Maha Suci Dia dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan.

· Orang-orang kafir tidak mentaqdirkan Allah (SWT)dengan taqdir yang sebenarnya kerana mereka tidak betul-betul ma’rifatullah. Ayat ini menarik kita agar tidak salah taqdir terhadap hakikat ketuhanan Allah (SWT)yang sebenarnya. Oleh itu memerlukan ma’rifatullah yang sahih dan tepat.

2. Tema perbicaraan ma’rifatullah – Allah (SWT)Rabbul Alamin

Syarah:

· Ketika kita membicarakan tentang ma’rifatullah, bermakna kita berbicara tentang Rabb, Malik dan Ilah kita. Rabb yang kita fahami dari istilah al-Quran adalah sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Penguasa. Manakala Ilah pula mengandungi erti yang dicintai, yang ditakuti dan juga sebagai sumber pengharapan. Kita boleh lihat hal ini di dalam surah An-Naas : 1-3. Inilah tema di dalam ma’rifatullah. Jika kita menguasai dan menghayati keseluruhan tema ini, bermakna kita telah mampu menghayati makna ketuhanan yang sebenarnya.

Dalil:

· 13:16 : Katakanlah: Siapakah Rabb segala langit dan bumi ? Katakanlah : Allah (SWT). Katakanlah: Adakah kamu mengambil wali selain daripada-Nya, yang tiada manafaat kepada dirinya dan tidak pula dapat memberikan mudarat ? Katakanlah: Adakah bersamaan orang yang buta dengan orang yang melihat ? Bahkan adakah bersamaan gelap dengan Nur (cahaya)? Bahkan adakah mereka mengadakan bagi Allah (SWT)sekutu-sekutu yang menjadikan sebagaimana Allah (SWT)menjadikan, lalu serupa makhluk atas mereka ? Katakanlah : Allah (SWT)Allah (SWT)yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dia Esa lagi Maha Kuasa.

· 6:12: Katakanlah : Bagi siapakah apa-apa yang dilangit dan dibumi ? Katakanlah: Bagi Allah (SWT). Dia telah menetapkan ke atas diri-Nya akan memberikan rahmat. Demi sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan diri mereka, maka mereka tidak beriman.

· 6:19: Katakanlah : Apakah saksi yang paling besar ? Katakanlah: Allah (SWT)-lah saksi di antara aku dan kamu . Diwahyukan kepadaku al-Quran ini untuk aku memberikan amaran kepada engkau dan sesiapa yang sampai kepadanya al-Quran. Adakah engkau menyaksikan bahawa bersama Allah (SWT)ada tuhan-tuhan yang lain ? Katakanlah: Aku tidak menyaksikan demikian. Katakanlah: hanya Dialah tuhan yang satu dan aku bersih dari apa yang kamu sekutukan.

· 27:59: Katakanlah: Segala puji-pujian itu adalah hanya untuk Allah (SWT)dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilih. Adakah Allah (SWT)yang paling baik ataukah apa yang mereka sekutukan.

· 24:35: Allah (SWT)memberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi

· 2:255 Allah (SWT). Tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia Hidup dan Berdiri Menguasai seluruh isi bumi dan langit.

3. Didukung dengan dalil yang kuat:, 75: 14-15

Syarah:

· Ma’rifatullah yang sahih dan tepat itu mestilah bersandarkan dalil-dalil dan bukti-bukti kuat yang telah siap disediakan oleh Allah (SWT)untuk manusia dalam berbagai bentuk agar manusia berfikir dan membuat penilaian . Oleh kerana itu banyak fenomena alam yang disentuh oleh al-Quran diakhirkan dengan persoalan tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mendengar dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu boleh mendudukkan kita pada satu pandangan yang konkrit betapa semua alam cakerawala ini adalah di bawah milik dan pentadbiran Allah (SWT)s.w.t.

Dalil:

· Naqli – 6:19: Allah (SWT)menurunkan al-Quran kepada Rasul sebagai bahan peringatan untuk manusia
Aqli – 3:190: Kejadian langit, bumi dan pertukaran siang malam menjadi bukti bagi orang yang berfikir
Fitri – 7:172 : Pertanyaan Allah
(SWT)kepada anak adam di alam fitrah, bukan Aku tuhanmu ? Lalu diakuri

4. Dapat menghasilkan : peningkatan iman dan taqwa

Syarah:

· Apabila kita betul-betul mengenal Allah (SWT)menerusi dalil-dalil yang kuat dan kukuh, hubungan kita dengan Allah (SWT)menjadi lebih akrab. Apabila kita hampir dengan Allah (SWT), Allah (SWT)lebih lagi hampir kepada kita. Setiap ayat Allah (SWT)samada dalam bentuk qauliah mahupun kauniah tetap akan menjadi bahan berfikir kepada kita dan penambah keimanan serta ketakwaan. Dari sini akan menatijahkan personaliti hamba yang merdeka, tenang, penuh keberkatan dan kehidupan yang baik. Tentunya tempat abadi baginya adalah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah (SWT)kepada hamba-hamba yang telah diredhaiNya.

5. Kemerdekaan

· 6:82 : Orang-orang yang beriman dan tidak memcampurkan keimanannya dengan kezaliman, untuk merekalah keamanan sedang mereka itu mendapat petunjuk.

6. Ketenangan

· 13:28 : Orang-orang yang beriman dan tenteram hatinya dengan mengingati Allah (SWT). Ingatlah (bahawa dengan mengingati Allah (SWT)itu, tenteramlah segala hati.

7. Barakah

· 7:96: Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya kami tumpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi tetapi mereka itu mendustakan sebab itu Kami siksa mereka dengan sebab usahanya itu.

8. Kehidupan yang baik

· 16:97: Sesiapa yang melakukan kebaikan baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman nescaya Kami siapkan dia dengan kehidupan yang baik

9. Syurga

· 10:25-26: Mereka yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan dan tambahan dari Allah (SWT)dan mereka akan menjadi penduduk tetap syurga Allah (SWT).

10. Mardhotillah:

· 98:8: Balasan untuk mereka di sisi tuhannya ialah syurga Adne yang mengalir sungai dibawahnya sedang mereka kekal selama-lama di dalamnya . Allah (SWT)redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah (SWT). Syurga itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah (SWT).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: